Spotkanie z Radnymi Rady Miasta Olsztyna

Rada Osiedla zaprosiła wszystkich radnych Rady Miasta wybranych z Okręgu wyborczego numer 2 na spotkanie.

Odbędzie się ono w środę 12 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Tarasa Szewczenki 1.

Celem spotkania jest dyskusja nt tego jak Radni widzą nasze osiedle.

Chcemy w ramach spotkania przedstawić główne i duże problemy osiedla.

Na spotkanie zostali zaproszeni:

  • Nelly Elżbieta Antosz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
  • Zbigniew Dąbkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  • Mirosław Arczak
  • Edyta Markowicz
  • Joanna Dorota Misiewicz
  • Krzysztof Narwojsz
  • Ewa Renata Zakrzewska
zaproszenie
The LatestT