Relacja ze spotkania z Radnymi Rady Miasta

W środę 12.02.2020r. o godzinie 17 odbyło się spotkanie, na które Rada Osiedla Podleśna zaprosiła Radnych Miasta Olsztyn wybranych w drugim okręgu wyborczym, do którego zalicza się os. Podleśna.

Na spotkaniu byli obecni Radni:

 • Nelly Elżbieta Antosz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
 • Zbigniew Dąbkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • Mirosław Arczak
 • Edyta Markowicz
 • Joanna Dorota Misiewicz

Zaproszenie dostali także radni:

 • Krzysztof Narwojsz
 • Ewa Zakrzewska

Spotkanie miało następujący przebieg:

 1. Przywitanie radnych i mieszkańców.
 2. Krótka prezentacja nt. os. Podleśna.
 3. Radni o osiedlu.
 4. Przedstawienie spraw osiedla przez Przewodniczącego Rady Osiedla Podleśna.
 5. Dyskusja oraz kwestie zgłaszane przez mieszkańców.

Prezentacja osiedla

Prezentacja miała na celu pokazanie obecnym zarysu osiedla Podleśna. Rozpoczęła się od umiejscowienia osiedla na mapie Olsztyna oraz granic. Granice osiedla w obrębie Olsztyna

Pokazanie podstawowych danych liczbowych nt powierzchni i liczby ludności: Granice, powierzchnia i liczba ludności

A także struktury demograficznej: Struktura demograficzne osiedla Podleśna, Olsztyn

Wskazanie punktów użyteczności publicznej, przez które Miasto jest obecne na osiedlu: Miejskie obiekty i instytucje na osiedlu Podleśna

Pokazanie punktów użyteczności publicznej w kontekście gęstości zaludnienia: Gęstość zaludnienia na osiedu Podleśna

Pokazanie nowych inwestycji mieszkaniowych, tych niedawno zakończonych, w budowie oraz planowanych: Bloki mieszkalne na osiedlu Podleśna

Nowe budynki mieszkaniowe to:

 1. Nowe Zatorze; ul. Reymonta - Zientary-Malewskiej; 146 mieszkań.
 2. Olimpijskie Ogrody; ul. Bydgoska; 32 mieszkania.
 3. Osiedle Quatro; ul. Poprzeczna; 700 mieszkań.
 4. Leśna Oaza; ul. Zientary-Malewskiej; 80 mieszkań I etap (docelowo około 250 mieszkań).
 5. Zielona Górka; ul. Zientary-Malewskiej; 280 mieszkań (skończone osiedle).
 6. Osiedle Przylesie; ul. Borowa; docelowo 500 mieszkań.
 7. 2 bloki RomBud na tyłach Limanowskiego/Reymonta, tzw. Klonowa Aleja: 39 mieszkań.
 8. PKP; teren między ul. Morwową u torami; planowana sprzedaz pod zabudowę mieszkaniową, szacunkowo do 200 mieszkań.

Razem - 1700 (z PKP) do 1900 mieszkań! Zakładając średnią wielkość gospodarstwa domowego w mieście 2,56 (GUS; NSP 2011) pozwala to oszacować liczbę nowych mieszkańców na 4400-4900 osób, uwzlgędniając olsztyński wskaźnik samochodozy (ponad 535 samochodów na 1000 mieszkańców, ZDZiT 2018) to około 2461 nowych pojazdów, a także około 2500 potencjalnych nowych pasażerów transportu publicznego (nie wszyscy posiadający samochody korzystają z nich na codzień).

Ostatnim punktem prezentacji było pokazanie obecnym terenów objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego: Miejsowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na osiedlu Podleśna

Radni o osiedlu

Zbigniew Dąbkowski

Zbigniew Dąbkowski

Rozpoczął wiceprzewodniczący Dąbkowski, który zwrócił uwagę, ze należy rozpatrywać całe Zatorze jako całość (os. Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze i Zielona Górka). Powiedział on, że dotychczas zajmowano się w dużej mierze osiedlami, ktore tego wymagały bardziej. Zaakcentował, że postrzeganie Zatorza jako “starego” osiedla nie jest już zgodne z prawdą, a osiedle szybko się zmienia i odmłądza. Stwierdził, że Rada Miasta nie ma wpływu na nowe prywatne iwestycje, a także że próbuje przepisami wymuszać miejsca parkingowe.

Przyznał on, że brak Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest bolączką osiedla, oraz że komunikacja z innymi częściami miasta jest wyzwaniem, a będzie tylko coraz gorzej. Radny podkreslił, że kluczowy będzie Program Zatorze, w którym infrastruktura zajmie ważne miejsce.

Przewodniczący Dąbkowski zwrócił uwagę, że nie jest możliwe, aby wszyscy mieszkańcy z północnej części miasta podróżowali transportem indywidualnym. Wskazał, że naturalną konsekwencją będzie tramwaj, który powinien wjechać na Zatorze od strony ul. 1 Maja, przez ul. Jagiellońską, a następnie aleję Sybiraków do Stadionu Warmii, gdzie planowany jest parking Park&Ride.

Radny Dąbkowski wskazał, że wraz ze zmianami klimatu oraz stylu życia na zdrowszy, miasto będzie musiało inwestować także w infrastrukturę rowerową, czego przykład możemy zobaczyć na nowo wyremontowanym fragmencie ul. Jagiellońskiej.

Zauważył on, odwołując się do danych demograficznych, że bez wątpienia wyzwaniem będzie infrastruktura edukacyjna na osiedlu i miasto będzie musiało się z tym zmierzyć.

Radny wskazał, że suburbanizacja jest realnym problemem Olsztyna i chcemy, aby mieszkańcy nie opuszczali miasta, a jak największa liczba miejsc została zagospodarowana, bo budynki i mieszkańcy to podatki zasilające budżet miasta. Powiedział on także o tym, że obecnie ceny mieszkań w Olsztynie są wysokie w stosunku do pensji. Prezydent na ten moment nie zamierza w żaden sposób ingerować w plany deweloperów.

Przewodniczący przyznał, że miasto nie ma obecnie środków i planów na budowę trzeciego wiaduktu, a stara lokalizacja, t.j. połączenie ul. Dworcowej i ul. Marii Zientary-Malewskiej nie miałoby sensu ze względu na już obecnie bardzo duży ruch samochodowy na ul. Zientary Malewskiej. Wyraził nadzieję, że w przyszłości uda się takie połączenie stworzyć na Tracku, co miałoby pozytywny skutek na osiedle poprzez wypchnięcie ruchu poza nie.

Nelly Antosz

Radna podkreśliła, że wg niej tramwaj jest koniecznością i był elementem jej programu wyborczego, ale sam bez budowy parkingów Park&Ride, które obsługiwałby mieszkańców podolsztyńskich i dalszych gmin, nie będzie remedium na problemy transportowe Zatorza.

Mirosław Arczak

Mirosław Arczak

Jako trzeci i ostatni, głos zabrał radny Mirosław Arczak, który jest również mieszkańcem osiedla Podleśna.

Radny Arczak odniósł się do planów wypowiedzianych przez Radnych. Powiedział, że przynajmniej część planów jest odległych o kilkadziesiąt lat.

Wskazał, że parkingi Park&Ride są wykazane w opracowaniu przygotowanych na potrzeby Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) w roku 2018. Radny przywołał dane z raportu, które pokazują, że parkingi nie rozwiążą problemu transportu, ponieważ grom ruchu samochodowego dociera do nas aż z Dobrego Miasta.

Podkreslił on, że mówienie o parkingach, bez poważnego planowania rozbudowy usług transportu publicznego na osiedlu, w szczególności w krótkiej perspektywie czasowej transportu autobusowego nie rozwiązuje żadnego problemu.

Odniósł się do planów budowy wiaduktu, gdzie wskazał, że na razie nie ma sensu tego pomysłu w ogóle rozważać, a teren i lokalizacja na przedłużeniu ul. Poprzecznej został już przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Podobnie jak Radny Dąbkowski podkreślił, że Zatorze to 4 osiedla i muszą one razem współpracować na rzecz mieszkańców i mówić jednym głosem, bo interesy mieszkańców są wspólne.

Radny przyznał, że jakość życia na osiedlu spada przez źle pojmowany rozwój, który utożsamiany tylko z liczbą budynków, mieszkańców i samochodów jest naiwne. Powiedział on on tym, że dwa wiadukty, a dla mieszkańców os. Podleśna głównie wiadukt im. Powstańców Węgierskich 1956 roku nie jest wystarczającą infrastrukturą. Powiedział on o tym, że stan wiaduktu jest opłakany, a jego stan techniczny jest warunkowo przedłużany.

Wg radnego powiązanie remontu wiaduktu Powstańców Węgierskich 1956 roku z remontem al. Sybiraków jest błędem i powinniśmy je rozdzielić, ponieważ wiadukt jest sprawą priorytetową, a jego ewentualny zamknięcie lub budowa samo w sobie będzie bardzo trudne dla osiedla.

Radny podniósł kwestę Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarzadowych, miejsca gdzie odbywało się spotkanie, któremu w tym roku Rada Miasta zlikwidowała finansowanie. Wg niego miejsce to, pełniące funkcje publiczne jest ważnym elementem osiedla i należy o nie walczyć, może ono pełnić funkcje kulturowe, społecznotwórcze, będące dobrym dopełnieniem Biblioteki na ul. Wrocławskiej.

Zatorzanka i jej przyszła, możliwa funkcja jako dzielnicowego domu kultury to temat, który pojawił się już na Komisji Kultury, której członkiem jest Radny Arczak. Pierwsze piętro Zatorzanki nie jest już efektywnie wykorzystywane w celach handlowych, a kosztorys wykonany przez Urząd Miasta wskazuje, że przystosowanie do funkcji kulturalnych wymagałoby inwestycji rzędu 1.5 mln złotych. Wg radnego byłoby to ważne miejsce i punkt obecności miasta na mapie Zatorza. Infrastruktura wokół Zatorzanki pozwalałaby też bez problemu na różnego rodzaju działania.

Arczak powiedział, że przegapiliśmy możliwość wyremontowania wszystkich ulic na osiedlu Podleśna. “Umowa 16stkowa” czyli umowy będące wynikiem negocjacji opierających się na art. 16 ustawy o drogach publicznych pozwalała na negocjowanie z firmami budującymi obiekty na obciążenie ich kosztami zmian, które spowodują realizowane przez nich inwestycje. Radny powołując się na przykład Gdańska wykazał, że Prezydent oddał całkowicie pole negocjacji, a koszty i niedogodności spadną teraz na mieszkańców.

Na koniec, wskazał, że jeżeli rozwiązaniem problemów transportowych ma być transport publiczny, to konieczne jest zwiększenie liczby przystanków, w szczególności dodatkowego przystanku na ul. Limanowskiego. Obecne umiejscowienie przystanku za ul. Paderewskiego powoduje, że osoby, które jadą np. linią 109 muszą podjąć decyzję pomiędzy wsiadaniem i wysiadaniem na ul. Partyzantów lub na ul. Limanowskiego, a przystanki te dzieli ponad 700m, co dla wielu osób znacząco utrudnia dostęp.

Ostatnim tematem podniesionym przez Radnego była sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ryszarda Knosały, która będąc pierwszą polską szkołą w Olsztynie nadal nie ma zaplecza sportowego. Szkoła ta będzie kluczowym elementem zaplecza edukacyjnego osiedla. Temat został już poruszony na Komisji Sportu i Rekreacji gdzie doczekał się pozytywnej rekomendacji. Na obecnym etapie szkoła stara się o to aby zlecono wykonanie projektu, którego koszt to 150-200 tys., a jest konieczne aby starać się o zewnętrzne finansowanie.

Przedstawione sprawy osiedla

Paweł Szczur i radni

Po wypowiedzi radnych przeszliśmy do przedstawienia najważniejszych kwestii na osiedlu, przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Osiedla Podleśna Pawła Szczura.

Na początku przewodniczący kontynuował wątek sali gimnastycznej dla SP1 i podkreslił, że biorąc pod uwagę dane demograficzne, a także nt zdrowia stworzenie odpowiedniego zaplecza jest kluczowe dla rozwoju młodych mieszkańców.

Drugą poruszoną kwestią był brak odpowiedniej liczby miejsc w miejskich przedszkolach, co skutkuje, że dzieci mieszkające na osiedlu są dowożone do przedszkoli w innych częściach miasta. Przewodniczący zwrócił uwagę, że MPEC próbuje sprzedać działkę przy ul. Zamenhofa, na której nie ma MPZP, miasto jest też właścicielem gruntu w okolicy skrzyżowania ul. Poprzecznej i ul. Zientary Malewskiej, warto byłoby więc zadbać o zagwarantowanie gruntu na funkcję przedszkolna lub żłobkową i stworzyć odpowiednie MPZP ją gwarantujące.

Kolejnym problemem na który zwrócił uwagę Szczur jest sytuacja demograficzna Olsztyna, którego starzejące się społeczeństwo mające osiągnąć 25% ludności w wieku poprodukcyjnym powinno być dla nas silnym bodźcem aby starać się o to, żeby młodzi ludzie mieli w Olsztynie dzieci i wybierali go jako miejsca zamieszkania. Zaplecze żłobkowo przedszkolne, na które ma wpływ miasto jest tutaj kluczowe.

Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że sama nowa zabudowa nie jest problemem jako takim. Stanowi go raczej chaos w jakim powstaje, oraz to, że nie wpisuje się ona w charakter osiedla, gęsto poprzecinanego małymi uliczkami, które sprawiają, że podróżując pieszo czy rowerowo, wszędzie jest blisko. Część nowych inwestycji natomiast potrafi być skomunikowana tylko z jedną ulicą miejską. Inne, nie są przystosowane do poruszania się osób doświadczających niepełnosprawności.

Została wyartykułowana prośba o to, aby Radni zapytali Wydział Urbanistyki i Architektury na jakim etapie jest “Program Przestrzennego Rozwoju Północnego Obszaru Olsztyna. Program Zatorze.", do którego odnosili się zarówno wiceprzewodniczący Dąbkowski jak i radny Arczak. Oraz o to, aby konsultacje programu odbyły się w terminie umożliwiającym odpowiednie ich nagłośnienie oraz aby trwały wystarczająco długo żeby pozwalalić na wyrażenie opinii przez zainteresowanych. Plan nie powinien być przyjmowany w pośpiechu.

Szczur przypomniał o tym, że w trakcie konsultacji projektu przebudowy al. Sybiraków było mówione o liczbie pasażerów na ul. Limanowskiego, gdzie stanowią oni większość podróżnych (więcej niż transport indywidualny), a buspasy na tej ulicy mogą być warunkiem dofinansowania przebudowy wiaduktu oraz al. Sybiraków z funduszy unijnych.

Podniósł także kwestię przystanku, o którym mówił wcześniej Arczak i przypomniał, że ten temat jest czymś co mieszkańcy zgłaszali wielokrotnie.

Jeden z mieszkańców zapytał dlaczego nowy przystanek na ul. Jagiellońskiej (Szewczenki), nie ma odpowiadającego mu przystanku w kierunku przeciwnym.

Przewodniczący przyznał, że rzeczywiście jest to sprzeczne ze sztuką stawiania par przystanków w obydwu kierunkach obok siebie. Nie potrafił jednak udzielić odpowiedzi. Projekt powstawał za poprzedniej dyrekcji ZDZiT i w trakcie kadencji poprzedniej Rady Osiedla.

Na koniec, przewodniczący podniósł temat stanu chodników na osiedlu. W tym wielu chodników, które są kluczowe dla bezpieczeństwa, w szczególności dzieci, które same chodzą do szkoły. Zwrócił uwagę, że w kilku miejscach zadbano o infrastrukturę drogową, jednocześnie zapominając o chodnikach. Zwrócił uwagę na ul. Erdmanową, która jest ulicą osiedlową i mogłaby pełnić rolę bezpiecznej drogi do SP9 dla dzieci z os. na ul. Borowej, jednak ze względu na brak chodnika oraz niebezpieczne przejście na ul. Poprzecznej jest to niemożliwe. Zwrócił też uwagę, na tragiczny stan **chodnika przy ul. Rataja((, która również jest wykorzystywana jako droga do szkoły. Takie braki w małej infrastrukturze powodują generowanie ruchu samochodowego, co dokłada się do spadającej jakości życia na osiedlu.

Przewodniczący poinformował mieszkańców, że fundusz chodnikowy w roku 2020 wynosi 0 zł. Co wywołało niezadowolenie i zaskoczenie mieszkańców.

Na koniec przewodniczący zwrócił uwagę radnych na autobusy 108 i 112, które jeżdżą do gminy Dywity po czym w Olsztynie kończą bieg na ulicy Reymonta. Przewodniczący zaapelował do radnych, aby w kontekście wspomnianych wyzwań komunikacyjnych przed którymi stoi osiedle oraz inwestycji w węzeł przesiadkowy przy dworcu, wywierali oni presję na ZDZiT w celu znalezienia takiego rozwiązania, które nie będzie skutkować urywaniem się linii w miejscu gdzie nie ma możliwości i warunków do przesiadek.

Dyskusja

Parkowanie i niszczenie parkingów

Pierwszą kwestią podniesioną przez mieszkańca było to, że nawet jeżeli mieszkańcy będą mieli więcej samochodów to w centrum i na osiedlu nie ma więcej miejsca. Mieszkaniec zwrócił uwagę, na samochody o masie całkowitej powyżej 2.5t często parkują na chodnikach czy przyczyniają się do szybkiej degradacji chodników. Mieszkaniec zgodził się z potrzebą parkingów Park&Ride przed granicami miasta, zasugerował wręcz parkingi wielopoziomowe.

Przewodniczący Rady Osiedla dodał, że doświadczenia innych miast (Krakowa, Bydgoszczy) pokazują, ze realny koszt miejsca parkingowego na parkingu wielopoziomowym to bliżej 100tys. za miejsce, co powoduje, że koszt jednego takiego parkingu jest porównywalny z kosztem budowy sporej szkoły.

Głos zabrał Arczak, który zwrócił uwagę, że parking przy cmentarzu, tzw. drugiej bramie cmentarza powinien być tym miejscem gdzie kierowcy przesiadaliby się na transport publiczny. Powiedział on, że bez przebudowy Drogi Krajowej, która jest w zarządzie GDDKiA, na której w obecnym momencie autobus stałby w korku.

Szczur zwrócił uwagę, że w przypadku budowy parkingu doszłoby do sytuacji, gdzie podatnicy z Olsztyna finansują infrastrukturę, która miałaby służyć głównie mieszkańcom spoza miasta.

Sala Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1

Sala gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej nr 1

Drugą ważną kwestią był temat Sali Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1., temat który ponownie został poruszony, tym razem w imieniu szkoły, Rady Rodziców SP1 i dzieci.

Jeżeli mówimy o naszym osiedlu, że jest biedne, to nasza szkoła jest chyba najbiedniejsza - powiedział.

Zwrócił on uwagę, że obecne zaplecze szkoły jest niewystarczające, problemy z miejscem do ćwiczeń są już, a obecnie wykorzystywana aula nie ma nic wspólnego ze sportowymi standardami. Samo zaś “boisko” przed szkołą, o stary asfalt, z którego wystają kamienie. Zaapelował on do radnych o wsparcie i znalezienie funduszy na projekt sali gimnastycznej.

Wręczył on radnym i mieszkańcom ulotkę (rewers) informacyjną nt sali i szkoły.

Koszarowce na ul. Jagiellońskiej

Mieszkaniec zwrócił uwagę, ze ich stan jest opłakany i zapytał dlaczego nic z nimi się nie robi.

Przewodniczący wskazał, że budynki te niegdyś należące do Wojska Polskiego zostały nastepnie przekazane miastu, które nie mając na nie pomysłu, oddało je PKP w zamian za teren Stadionu Warmii. Obecnie PKP próbuje bez skutku budynki sprzedać, jednocześnie nie prowadząc w nich żadnej działalności. Powiedział on też, że budynki są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Droga za koszarami należy do miasta, i miasto powinno o nią zadbać.

Przystanek na żądanie na Jagiellońskiej

Ponownie pojawiła się kwestia braku przystanku do pary przystanku Szewczenki(Jagiellońska).

Straż miejska, Policja i bezpieczeńśtwo

Wg mieszkanki posterunek policji powinien znajdować się na Zatorzu. Jego obecna lokalizacja nie sprzyja bezpieczeństwu na osiedlu, które szybko zyskuje na liczbie ludności.

Radna Antosz przypomniała, że kiedyś na osiedlu była siedziba dzielnicowego.

Szczur dodał, że Górka Jasia jest w tym roku wpisana jako priorytet dla dzielnicowego. Przekazał też, że Policja apaluje aby zgłaszać, a także w sytuacjach gdy potrzeba świadków to nie bać się tego. Wspomniał on też o tym, że teren przed Słoneczkiem będzie w najbliższym pół roku objęty dodatkową uwagą.

Śmieci

Wg mieszkańców śmieci często nie są odbierane zgodnie z harmonogramem. Budzi to duże oburzenie, szczególnie w kontekście ostatnich podwyżek kosztów.

Mieszkańcy dodatkowo zwracają uwagę, że niesprawiedliwe jest zbiorowe karanie mieszkańców za brak sortowania.

Radny Dąbkowski zwrócił uwagę, że to należy do kompetencji Wydziału Środowiska UM. Dodał także, że uczciwi mieszkańcy miasta płącą za około 15 tys. mieszkańców gapowiczów, którzy wyrzucają śmieci, ale się nie rejestrują jako mieszkający, unikając opłat. Opisał proceder podrzucania prywatnych śmieci do publicznych koszy na śmiecie. Wspomniał także o planowanym uzależnieniu wysokość opłaty od ilości zużycia wody.

Zostało też zadane pytanie, kto jest odpowiedzialny za liczbę śmietników.

Radny Dąbkowski odpowiedział, że operator czyli firma, która wygrywa przetarg.

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że w wielu miejscach brakuje miejsca na śmietniki, co skutkuje podrzucaniem sobie przez mieszkańców różnych wspólnot śmieci. Zdarza się też podrzucanie śmieci przez osoby nie mieszkające w ogóle w danym miejscu.

Radna Antosz stwierdziła, że problem podrzucania śmieci, w szczególności np. śmieci wielkogabarytowych jest w całym mieście.

Jedna z mieszkanek zasugerowała zastosowanie kamer z fotokomórkami, które uruchamiają się gdy ktoś wrzuca śmieci, co miałoby pozwolić na efektywne szukanie podrzucających śmieci.

Porządek na ulicach

Mieszkańcy zgłaszali, że nigdy nie widzieli, aby ich ulica była sprzątana.

Głos zabrał przewodniczący, który powiedział, że w przypadku śmieci, konieczna jest współpraca mieszkańców i zgłaszanie zarówno podrzucania jak i nie wywożenia pojemników. Bez tego, nie jest realna kontrola całego miasta. Dodał on także, że w przypadku ulic, ZDZiT ma podpisane umowy na sprzątanie, a na jego stronie można znaleźć harmonogram sprzątania ulic.

Sygnalizacja na przejściach

Został podniesiony problem długiego czasu oczekiwania, a także przymus wciśnięcia przycisku. Chodzi o sytuacje, gdy samochody stoją w korku, a sygnalizacja dla pieszych i tak nie zmienia się na zielone, jeżeli pieszy nie zdąży wcisnąć przycisku.

Przesiadki

Wg mieszkańców często autobusy, które powinny się zazębić uciekają przed soba. W tym wypadku podano przykład autobusów, z których jeden powinien przyjechać na przystanku np. o 7:10, a drugi odjechać o 7:12, to gdy dojdzie do sytuacji że kolejność autobusów się odwróci (wystarczy zator na Limanowskiego), to mimo, że autobusy spotykają się na przystanku, to autobus na który mieliby się przesiadać mieszkańcy już odjeżdża.

Komunikacja na Artyleryjskiej

Mieszkanka podniosła uwagę, że rano, ulica Artyleryjska w kierunku z Zatorza do Kortowa/Plaży miejskiej jest pusta, byłoby więc to efektywne wykorzystanie pustej ulicy.

MPZP

W nawiązaniu do samego początku, mieszkaniec zwrócił uwagę na konieczność powstania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i to już teraz,

bo to się wlecze, że piramidy zdążyłyby powstać

a w takim tempie będzie to trwać 30 lat i zobaczą to najwcześniej wniki obecnych radnych.

Został podkreslony głośno problem wycinania zieleni, niszczenia charakteru osiedla, poprzez budowanie bloków, które są niespójne z obecną zabudową osiedla. Mieszkanka podkreśliła potrzebę większej ilości zieleni.

Kładka nad torami

Radna Rady Osiedla Podleśna, Magdalena Dudzik opisała wniosek złożony do programu “Podwórka z Natury”, który został odrzucony, a jako motywację podano, że ma powstać kładka, oraz obecnie są tworzone plany w związku z inwestycją w Dworzec.

Zadała więc pytanie, jakie to plany? O ile Rada Osiedla wie, żadnych planów, ani konkretów nie ma. W MPZP dla terenu dworca dokładnie określono gdzie ma znajdować się kładka, odrzucenie wniosku jest więc niezrozumiałe.

Brak inwentaryzacji zieleni

Kolejną kwestię poruszoną przez Radną był brak inwentaryzacji zieleni, które skutkuje jej niszczeniem. Radny podała przykład, gdy próbowano wykonać przyłącze ciepłownicze przy pniu chronionego orzecha, ponieważ projekt powstał bez sprawdzenia stanu faktycznego, w oparciu o niepełne dane.

Budynek na Marii Zientary-Malewskiej 9

Radna zapytała co będzie z budynkiem? Jakie są względem niego plany? Zwróciła uwagę na brak zabezpieczeń murów.

Odpowiedzi udzielił Radny Arczak, który wskazał, że zadał na komisji pytanie dyrektorowi Kasprowiczowi. W tym momencie nie ma ani planów, ani finansowania.

Dodatkowo Radny Arczak zwrócił uwagę, że bez zgłoszeń służby miejskie mają bardzo utrudnione działanie. Zwraca on uwagę, że urzędnicy mają obowiązek reagować na zgłoszenia. Dodatkowo, pozwala to podnosić sprawę wyżej i interweniować czy to Radnym, czy Radzie Osiedla.

Program Zatorze, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Radny Rady Osiedla Bartłomiej Biedziuk zwrócił uwagę na to, że dokumenty powinni powstać w kolejności: najpierw Program Zatorze, po tym Studium będące z nim kompatybilne, a na koniec uszczegółowienie w postaci MPZP. Stąd jego postulat, aby Program Zatorze był opracowany jak najwcześniej.

Radny Dąbkowski powiedział o tym, że nowe Studium będzie przyjęte do końca tego roku.

Rowerzyści

Biedziuk powiedział, że coraz więcej osób jeździ rowerami, cieszą nowe inwestycje uwzględniające potrzeby rowerzystów, jednak brakuje ciągłości w ścieżkach rowerowych. Stąd zawnioskował, żeby nie zapominać o tym i nie urywać ścieżek nagle i bez kontynuacji, bo wiele osób boi jeździć się po jezdni, stąd kontynuuje ją po chodnikach.

Zakończenie

Radna Nelly Antosz przypomniała, że radni mają dyżury i można się z nimi bezpośrednio kontaktować. Wszystkie informacje są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Olsztyn.

Mieszkańcy zostali poinformowani o dyżurach Rady Osiedla, po czym Przewodniczący Rady Osiedla podziękował za obecność Radnym oraz mieszkańcom i wyraził nadzieję, że uda się takie spotkania organizować w przyszłości regularnie.

Relacje

The LatestT